Szczotki Czołowe z Trzpieniem

Wykonane z drutów: stalowych, mosiężnych, kwasoodpornych.

Szczotki Czołowe z Trzpieniem

D1 - średnica całkowita

H - wysokość całkowita

L2 - długość wypełnienia widoczna

D3 - średnica trzpienia

L3 - długość trzpienia

Lp. Symbol towaru D1 [mm] H [mm] L2 [mm] D3 [mm] L3 [mm] max obr/min
1 C40 40 60 15 6 30 10000
2 C50 50 60 15 6 30 10000
3 C60 60 80 25 6 30 4500
4 C70 70 80 25 6 30 4500
5 C80 80 80 25 6 30 4500
6 C90 90 75 20 6 30 4500
7 C100 100 75 20 6 30 4500

Symbole zamieszczone w tabeli odnoszą się do szczotek z drutów stalowych. W przypadku zamawiania szczotek z drutów kwasoodpornych stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "K", np. C40K. W przypadku zamawiania szczotek z drutu mosiężnego stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "M", np. C40M.